Aktualności

 

 

 

 

 

Zakończenie pierwszej edycji projektu


Misja Księżyc i Mars, czyli edukacyjna podróż w przestworza

Odpalanie rakiety, uwolnienie łazika czy zbieranie próbek skał na Marsie? A przy tym gorące emocje, niesamowita rywalizacja, głośny doping kolegów ze szkolnej ławki oraz dwie i pół minuty czasu na wykonanie misji! Kosmiczny mecz – chciałoby się rzec! Była to niezwykła edukacyjna podróż w przestworza, którą uczestnicy projektu Liga eSzkoła z całą pewnością zapamiętają na długo.

13 stycznia 2020 r. w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA miało miejsce zakończenie pierwszej edycji projektu Liga eSzkoła oraz finał konkursu uczniowskiego z programowania i robotyki.

W finale, który rozpoczął się o godzinie 9.00 udział wzięły 23 najlepsze drużyny uczniowskie ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie z czterech gmin powiatu poznańskiego: Czerwonaka, Kórnika, Kleszczewa i Pobiedzisk. Spotkaliśmy się, aby rywalizować na dwóch poziomach: klasy 1-3 oraz 4-8. Dzieci i młodzież w trakcie finału miały okazję zaprezentować efekty swojej pracy, którą wykonały przez ostatnie miesiące.

Aktualności

 

więcej >>  

Aktualności

Realizacja projektu "Liga eSzkoła"

Informujemy Państwa, że rozpoczęliśmy realizację projektu "Liga eSzkoła" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Głównym celem Projektu jest wdrożenie w szkołach podstawowych w gminach, będących partnerami Projektu, wykorzystania programowalnych inteligentnych pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki i matematyki, w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tych zajęć oraz włączenia stworzonych laboratoriów kodowania do programu nauczania w zakresie informatyki i matematyki w klasach 1-3 oraz 4-8.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.


Aktualności