eSzkoła Wielkopolska

 

To innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli ze 105 szkół w Wielkopolsce – 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących wybranych w porozumieniu ze starostami, wójtami i burmistrzami. Od 1 lipca 2011 r. do 31 października 2014 r. szkoły te wdrożyły kształcenie metodą projektów i nauczanie problemowe, które było wspomagane internetową Platformą Edukacyjną. Dzięki połączeniu szkół biorących udział w inicjatywie za pomocą jednej sieci internetowej powstał Wielkopolski Grid Edukacyjny – centrum wymiany doświadczeń oraz wiedzy między uczniami i nauczycielami.

 

 

„eSzkoła” jest odpowiedzią na nowe potrzeby edukacji. Sprawia, że dzięki innowacyjnym metodom nauki szkoła rozwija kreatywność uczniów i oferuje umiejętności, które przydadzą się im w dalszej nauce i przyszłej pracy zawodowej.

 

Cele projektu:

  • zainteresowanie uczniów matematyką oraz przedmiotami przyrodniczymi – biologią, chemią, geografią i fizyką;
  • zmiana podejścia do nauki – zachęcenie, aby uczniowie traktowali naukę jako osobiste wyzwanie;
  • wprowadzenie do szkół metody projektów i nauczania problemowego;
  • przygotowanie nauczycieli do pracy metodą projektów oraz wykorzystania nowych technologii w nauczaniu;
  • zwiększenie popularności zajęć pozalekcyjnych;
  • budowa Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.
  •  

Wybraliśmy najlepsze projekty uczniowskie

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowany był na zasadzie konkursu. Co roku trzy grupy uczniów w każdej ze szkół pracowały nad projektem z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. W swojej pracy wykorzystywali platformę edukacyjną. Mogli na niej dodawać nowe treści oraz wymieniać się uwagami i spostrzeżeniami na każdym etapie powstawania projektu.

Na najciekawsze projekty ze wszystkich szkół głosowali internauci. Ponadto, Rada Naukowa, złożona z profesorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wyłoniła najlepsze, które zostały nagrodzone podczas finału konkursu – każdy po roku trwania projektu.

I edycja 2011/2012 II edycja 2012/2013 III edycja 2013/2014

 

Gra edukacyjna „Globtroter: poznaj Wielkopolskę”

W ramach projektu została utworzona interaktywna gra edukacyjna „Globtroter: poznaj Wielkopolskę”, którą stworzyli uczniowie. Każdy zespół utworzył 20 pytań dotyczących ich projektu, na które odpowiadali uczniowie z innych szkół. Gracze wcielali się w rolę podróżnika odwiedzającego różne rejony Wielkopolski.

 

Wykłady on-line

W ramach projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska" uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach on-line. Wszystkie wykłady miały charakter popularno-naukowy, prowadziło je grono profesorskie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wiele innych ciekawych osobowości. Wszystkie szkoły mogły wysłuchać wykładu i zabrać głos w dyskusji za pośrednictwem sprzętu LifeSize zainstalowanego w salach wideokonferencyjnych. W czasie trwania projektu odbyły się 32 wykłady on-line. Warto zwrócić także uwagę, że w ramach działań projektowych powstały w całym województwie 33 sale wideokonferencyjne!

 

Publikacje podsumowujące projekt

Na koniec projektu zostały wydane publikacje, które są idealnym zwieńczeniem projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska". Pobierz publikacje:

Moja Wielkopolska

Czas trwania projektu: 07.2011 – 10.2014

Strona internetowa: www.eszkola-wielkopolska.pl