eSzkoła Wielkopolska

 

Celem programu eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel było przygotowanie nauczycieli z 75 szkół (jednego gimnazjum i jednej szkoły ponadgimnazjalnej z każdego powiatu Wielkopolski) do stosowania cyfrowej platformy edukacyjnej i włączenie jej do procesu dydaktycznego w ramach realizowanych programów nauczania. Szkoły uczestniczące w projekcie stały się powiatowymi liderami programu eSzkoła Wielkopolska i uczestnikami Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.

 

Główne założenia projektu:

 • wprowadzenie do szkolnej praktyki platformy edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom „odchudzenie” lekcji z przekazu treści, które można umieścić na platformie;
 • poświęcenie więcej czasu lekcyjnego na bezpośrednią pracę z uczniami, rozwijanie postaw twórczych, umiejętności formułowania, prezentowania i obrony własnego stanowiska;
 • przeprowadzenie ciekawszych, aktywizujących młodzież lekcji; zapoczątkowanie w szkołach procesu, którego efektem będzie uczynienie ze współczesnej szkoły takiego środowiska technologicznego, jakim jest już dzisiaj jej otoczenie.

 

Dla kogo?

Projekt był skierowany do 975 nauczycieli z 75 szkół, w tym 38 gimnazjów i 37 szkół ponadgimnazjalnych. Udział w nim mogą wziąć czynni nauczyciele pracujący w szkole na etacie, uczący różnych przedmiotów. Zależało nam na tym, aby grupa nauczycieli z każdej szkoły reprezentowała różne przedmioty nauczania.

Twórczy Nauczyciel

Jak to działało w praktyce?

Cały projekt został podzielony na dwa stopnie. W pierwszym przygotowywano 75 liderów projektu powołanych ze szkół wzorcowych, w drugim liderzy pracowali w szkołach z nauczycielami.

 

Szkolenie liderów projektu

Każda szkoła wybrała jednego nauczyciela, który był liderem projektu i administratorem przestrzeni szkolnej na platformie. Zostali oni przygotowani do przeprowadzenia zajęć z nauczycielami na terenie szkoły oraz kierowania procesem wdrażania platformy.

 

Szkolenie nauczycieli

W każdej ze szkół zostało przeszkolonych 12 nauczycieli. Szkolenie było realizowane przez lidera na terenie szkoły i obejmowało 20 godzin zajęć w pracowni informatycznej oraz 24 godziny zajęć e-learningowych. Nauczyciele mieli do dyspozycji również konsultacje z zespołem naukowym na platformie oraz cyfrowy poradnik metodyczny. Do dyspozycji nauczycieli byli:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Burewicz (Wydział Chemii UAM),
 • prof. dr hab. Henryk Drozdowski (Wydział Fizyki UAM),
 • prof. dr hab. Bogdan Jackowiak (Wydział Biologii UAM),
 • prof. dr hab. Maria Korcz (Wydział Matematyki i Informatyki UAM),
 • prof. dr hab. Tadeusz Michałowski (Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne UAM),
 • prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM),
 • prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM),
 • prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski).

Lider udzielał pomocy nauczycielom uczestniczącym w projekcie przy pracy z platformą oraz wspomagał pozostałych nauczycieli zainteresowanych jej stosowaniem na terenie szkoły. 

 

Czas trwania projektu: 12.2008 – 07.2009

Strona www: www.eszkola-wielkopolska.pl/old