eSzkoła Wielkopolska

 

Celem programu eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń był rozwój aktywności uczniów liceów i gimnazjów, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowali projekty edukacyjne z różnych dziedzin. Program był realizowany w formie konkursu, w którym zostały nagrodzone zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, będące autorami najlepszych projektów. Ponadto każda szkoła, która przystąpiła do projektu otrzymała kamerę oraz notebooka w celu udokumentowania pracy zespołów projektowych.

 

Główny cel projektu: rozwój kompetencji uczniów oraz zwiększenie ich zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

 

Akcent kładzony na rozwój kompetencji w zakresie:

  • gimnazja: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, biologia, geografia, sztuka, humanistyka oraz nauki społeczne;
  • licea: biologia, chemia, matematyka, fizyka, humanistyka, nauki społeczne, geografia oraz przedsiębiorczość.

 

W każdej ze szkół pracowało 5 zespołów uczniowskich (12-13 osobowych), które pod opieką nauczyciela realizowały szkolne projekty edukacyjne. W projekcie łącznie wzięło udział 4500 uczniów oraz 450 nauczycieli i dyrektorów szkół.

Opis każdego szkolnego projektu, jego wyniki, materiały pomocnicze i zmontowane przez uczniów filmy były umieszczane na platformie edukacyjnej, która była podstawowym środowiskiem pracy i komunikacji uczniów, nauczycieli oraz konsultantów projektów – pracowników naukowo-dydaktycznych UAM.

Twórczy Uczeń

Jak to działało w praktyce?

Zajęcia pozalekcyjne były przeprowadzone metodą projektów, przy czym część z nich (48 godzin) była realizowana stacjonarnie, natomiast pozostałe (52 godziny) metodą e-learningową.

Dla nauczycieli, którzy opiekowali się zespołami szkolnymi zostały zorganizowane warsztaty metodyczne i konsultacje poświęcone pracy z platformą edukacyjną oraz metodzie projektów. Podczas realizacji projektu w każdej szkole działał odpowiednio przygotowany szkolny lider projektu, a ponadto na platformie e-learningowej zostały uruchomione tematyczne grupy dyskusyjne moderowane przez pracowników naukowych UAM.

 

Czas trwania projektu: 12.2008 – 07.2009

Strona www: www.eszkola-wielkopolska.pl/old