Cele projektu

 

 

 

 

 

 

Informacja o uruchomieniu infolinii Moderatora dla projektu Liga eSzkoła

Szanowni Państwo.

Dla wszystkich nauczycieli uruchomiona została infolinia Moderatora sieci współpracy  pod numerem  +61 814 20 82 – wew. 12.

Infolinia jest czynna w dni robocze od  godziny 13.00 do 15.00

Moderatorzy udzielają porad w zakresie wykorzystania zestawów Lego Education w pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych w projekcie.

 

Cele projektu

 

 

 

 

 

 

Informacja o problemach z urządzeniami Android

Drodzy Państwo, wyprzedzając Państwa pytania informujemy, że mogą występować problemy z połączeniem EV3 z tabletem (z komputerem powinno być ok).
Problem wynika z którejś kolejnej aktualizacji. Próbujemy wraz z LEGO odnaleźć źródło problemów i je naprawić.

Żródło informacji

 

Cele projektu

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie

Cel projektu

Projekt "Liga eSzkoła" realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Głównym celem Projektu jest wdrożenie w szkołach podstawowych w gminach, będących partnerami Projektu, programowalnych inteligentnych pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki i matematyki, w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tych zajęć oraz włączenia stworzonych laboratoriów kodowania do programu nauczania w zakresie informatyki i matematyki w klasach 1-3 oraz 4-8.

W Projekcie realizowane będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, w ramach dziecięcego laboratorium kodowania na dwóch poziomach:

 1. Klasy 1-3 laboratorium LEGO® WeDo 2.0
 2. Klasy 4-8 laboratorium LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Uczniowie podczas 30 godzin zajęć będą realizowali projekty uczniowskie oraz przygotowywać się do turniejów robotów, rozgrywanych na zakończenie każdej z 3 edycji Projektu.

Czas trwania projektu

W ramach Projektu Liga eSzkoła odbędą się 3 edycje zajęć:

 • I edycja: wrzesień – grudzień  2019 rok
 • II edycja: styczeń – czerwiec  2020 rok
 • III edycja: wrzesień – grudzień 2020 rok

Uczestnicy Projektu

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 oraz klas 4-8. W ramach zajęć tworzone są 12-osobowe grupy uczniowskie. Łącznie w projekcie przewidziano udział 1308 uczniów.

Zadania szkół

Do obowiązków szkoły uczestniczącej w Projekcie należy:

 1. Rekrutacja i zatrudnienie nauczycieli – opiekunów grup uczniowskich. 
 2. Umożliwienie opiekunom udziału w warsztatach rozpoczynających Projekt  (4 dni).
 3. Umożliwienie opiekunom udziału w warsztatach podsumowujących Projekt (2 dni).
 4. Przeprowadzenie rekrutacji uczniów na zajęcia pozalekcyjne.
 5. Zagwarantowanie nadzoru pedagogicznego nad prowadzonymi w szkole zajęciami pozalekcyjnymi.
 6. Zagwarantowanie sal na zajęcia pozalekcyjne.
 7. Zapewnienie ochrony przekazanego szkole doposażenia (zestawów edukacyjnych i urządzeń komputerowych).
 8. Zorganizowanie wewnętrznego konkursu robotyki/matematyki.
 9. Zapewnienie zwycięskim zespołom oraz ich opiekunom udziału w międzyszkolnym finale konkursu w ramach trzech edycji.

Rekrutacja uczniów

Rekrutacja uczniów będzie prowadzona oddzielnie dla każdej edycji Projektu.

O udziale uczniów w Projekcie będą decydować nauczyciele, kierując się swoimi kompetencjami pedagogicznymi w zakresie identyfikacji talentów i uzdolnień uczniów.

Rekrutacja będzie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

Ponieważ uczniowie uczestniczący w projekcie są niepełnoletni, wymagane jest podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez rodziców.

Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów klas siódmych do wyboru swojej ścieżki zawodowej.

Dla poszczególnych gmin przewidziano następujące liczby godzin:

 1. Gmina Kórnik -            100 godzin,
 2. Gminna Kleszczewo -    50 godzin,
 3. Gmina Czerwonak -       50 godzin,
 4. Gmina Pobiedziska  -     50 godzin.

Wyposażenie szkół

Wszystkie szkoły biorące udział w Projekcie Liga eSzkoła są doposażone w kompletne laboratoria kodowania w oparciu o programowalne zestawy klocków Lego®:

 1. Laboratorium LEGO® WeDo 2.0 przeznaczone dla dzieci z klas 1-3, w skład którego wchodzą:
  1. 6 zestawów LEGO® WeDo 2.0
  2. 6 zestawów LEGO® MoreToMath
  3. 6 tabletów dla uczniów
  4. 1 komputer typu notebook dla nauczyciela
 2. Laboratorium LEGO® MINDSTORSMS® przeznaczone dla dzieci z klas 4-8, w skład którego wchodzą:
  1. 6 zestawów  LEGO® MINDSTORMS® EV3
  2. 3 komputery typu notebook dla uczniów
  3. 3 tablety dla uczniów
  4. 1 komputer typu notebook dla nauczyciela

Materiały do pobrania

Materiały wspomagające pracę nauczyciela (przewodniki, pomoce do programowania itp.) znajdą Państwo tutaj.


Cele projektu