Szkoła w Chmurze

Od 1 września 2015 roku Fundacja eSzkoła w partnerstwie z firmą Advisor uruchomiła Program wsparcia "Szkoła w Chmurze" skierowany do szkół uczestniczących w projektach systemowych:

 • "eSzkoła Wielkopolska - Moja Wielkopolska",
 • "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan".

Szkoła w chmurze


Celem Programu "Szkoła w Chmurze" jest:

 1. Stworzenie trwałych ram wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy szkołami z Programu "eSzkoła Wielkopolska" i nie tylko.
   
 2. Dostarczanie różnych usług z zakresu techniki IT związanych z:
  - utrzymaniem w ruchu i moni­torowaniem stanu infrastruktury dostępowej do Internetu,
  - niezawodnością działania i bezpie­czeństwem,
  - serwisem szkolnej infrastruktury IT oraz lokalnej sieci Wi-Fi Partnerów Programu.
   
 3. Wdrożenie działań edukacyjnych skierowanych do kadry Partnerów Programu obejmujących: udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach kształcenia zwiększających wiedzę i rozwijających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania technologii IT w edukacji.
   
 4. Promocja dobrych praktyk i nowych rozwiązań w zakresie wdrażania usług informatycznych u Partnera Pro­gramu i włączania ich do pracy szkoły z uczniem.
   
 5. Organizowanie akcji promocyjnych obejmujących urządzenia i oprogramowania w konkuren­cyjnych cenach dla Partnerów Programu.
   
 6. Stworzenie elektronicznej platformy wymiany poglądów dla dyrektorów i nauczycieli Partnerów Programu „Szkoła w Chmurze”.  

 

Zasady udziału

Warunkiem przystąpienia do Programu "Szkoła w Chmurze" jest skorzystanie z przynajmniej jednej usługi świadczonej w Programie:

 • użyczenie sprzętu komputerowego (usługa bezpłatna),
 • usługa monitoringu (usługa płatna),
 • usługa serwisowa (usługa płatna),
 • usługa rozszerzenia gwarancji na sprzęt w Programie (usługa płatna).

Szkoła zobowiązuje się zapoznać z każdą nową usługą oferowaną w Programie i rozważyć skorzystanie z niej.

 

Cennik

Opłata abonamentowa składa się z dwóch składników:

 1. Opłaty stałej w wysokości:
  - 150 zł netto miesięcznie (szkoły biorące udział w projekcie "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan),
  - 190 zł netto miesięcznie (szkoły biorące udział w projekcie "eSzkoła Wielkopolska - Moja Wielkopolska").
 2. Opłaty zmiennej (wynikającej z wielkości szkoły określonej na podstawie projektu technicznego i liczby punktów dostępowych) wyliczonej w następujący sposób:
Liczba AP (Access Point) w projekcie Wartość miesięcznej opłaty zmiennej
od 1 do 5 brak opłaty
od 6 do 10 20 zł za każdy AP ponad 5
od 11 do 15 100 zł + 15 zł za każdy AP ponad 10
powyżej 16 175 zł + 10 zł za każdy AP ponad 15

 

Wzory dokumentów do pobrania